Strategische vragen voorbeelden

Huidige strategie toetsen

1. Komt de strategie voor verantwoord ondernemen van uw organisatie overeen met de beschikbaarheid van uw huidige middelen?

Deze vraag gaat over uw strategie in termen van de financiering, tijd, mensen en informatie die nodig zijn om de strategie te laten werken, en bepaalt de haalbaarheid ervan.

2. Hoe vaak beoordeelt uw organisatie haar sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen om het huidige ondernemingsklimaat te begrijpen?

Door deze aspecten van de strategie te meten, kunt u de huidige benadering van strategische evaluatie door het bedrijf analyseren en kunt u zien of het nodig is om deze vaker te analyseren.

3. Hoe effectief vormt en benut uw organisatie partnerships?

Partnerschappen kunnen nuttige troeven zijn voor uw bedrijf, maar ze moeten actief worden gezocht en goed worden benut.

4. Welke veranderingen zou u aanbrengen als u de leiding had over de strategische planning voor uw organisatie?

Door uw medewerkers om hun eigen ideeën te vragen, kunt u niet alleen interessante suggesties doen voor toekomstige initiatieven, maar ook eventuele onvrede met de huidige strategie aan het licht brengen. Met het grote belang van strategische planning, is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw bedrijf analytische, uitvoerbare plannen maakt.

5. Hoe efficiënt is uw organisatie operationeel gezien?

Het bepalen van de operationele efficiëntie kan helpen bij het onthullen van de redenen achter het succes (of het gebrek daaraan) van uw huidige strategie. Door de operationele inefficiënties te ontdekken die het succes belemmeren, kan uw bedrijf belangrijke procesverbeteringen identificeren.

6. Hoe goed gebruikt uw organisatie haar mensen als een troef om haar te helpen verbeteren, concurrerend te blijven en strategische doelen te bereiken? Worden mensen efficiënt ingezet of wordt talent verspild door een gebrek aan effectieve strategie?

Een groot probleem in veel bedrijven is een gebrek aan benutting van bestaande middelen, inclusief het gebruik van mensen en hun specifieke sterke punten. Door een effectieve strategie te gebruiken, kunnen de specifieke activa van uw werknemers beter worden onthuld, die vervolgens kunnen worden ingezet om het bedrijf in het algemeen te verbeteren.

Strategie van de concurrent bepalen

7. Hoe vaak analyseert uw organisatie de concurrentie om de concurrentievoor- en nadelen te begrijpen en om gebieden voor investeringen of behoeften voor verbetering te identificeren?

Regelmatige beoordeling van het concurrentielandschap is een cruciale bepalende factor voor de bedrijfsstrategie, en het afstemmen van de frequentie van deze evaluatie zal helpen om te onthullen hoe uw bedrijf het doet op het gebied van concurrentieanalyse.

8. Hoe goed onderscheidt uw organisatie zich strategisch van de concurrentie in termen van de mogelijkheden van haar product? Hoe duidelijk is de strategie van uw organisatie hiervoor?

Deze vraag helpt om de concurrentie op een heldere, specifieke manier te analyseren en te beoordelen die inzicht geeft in de differentiatiestrategie.

Strategie om toekomstige dynamiek en omgang daarmee in te schatten

9. Hoe helder is uw visie op hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen er in de toekomst uit moet zien in uw organisatie? Is de richting die de organisatie op wil helder en begrijpelijk?

Duidelijkheid is een belangrijk onderdeel van strategisch succes en deze vraag kan helpen bij het bepalen van de begrijpelijkheid van uw strategie vanuit het perspectief van uw medewerkers.

10. Wordt onze langetermijnvisie weerspiegeld in onze kortetermijnprioriteiten? Verstrekken we ons vandaag in initiatieven die verband houden met waar we onszelf en de markt in de toekomst verwachten?

Strategie zonder langetermijnperspectief is nutteloos en helder, direct nadenken over de toekomst kan helpen de duurzaamheid van uw strategie te waarborgen.

11. Streeft uw organisatie met evenveel passie naar groei en nieuwe business/marktontwikkeling als naar operationele efficiëntie?

Deze vraag gaat nog steeds over het belang van planning voor de toekomst, maar richt zich ook op het gevoel van urgentie voor groei. Het vinden van de balans tussen de dagelijkse bedrijfsvoering en nieuwe ontwikkelingen is van cruciaal belang voor het toekomstige succes van uw bedrijf.

12. Hoe effectief is de strategische visie van uw organisatie?

Een strategische visie is een helder beeld van de gewenste toekomstige positie van een organisatie binnen een markt, waarbij uw bedrijf een doel heeft om daar omheen te plannen, wanneer het op de juiste manier wordt geïmplementeerd, resultaten zullen opleveren.

13. Brengt uw organisatie bij het ontwikkelen en implementeren van een strategie de prioriteiten op korte en lange termijn in evenwicht?

Deze vraag gaat verder in op de balans tussen concentreren op de dagelijkse bedrijfsvoering en op toekomstige groei die in uw bedrijf moet bestaan.

14. Hoe efficiënt en georganiseerd is het plan van uw organisatie om de strategische doelstellingen in de loop van de tijd te verbeteren en te ontwikkelen?

Alleen het hebben van een vast plan voor de toekomst is niet genoeg; het moet gestructureerd, logisch en goed gecommuniceerd zijn om uw bedrijf te helpen sturen.

15. Hoe verhouden de potentiële negatieve gevolgen die kunnen optreden bij de implementatie van een nieuwe strategie zich tot de potentiële positieve resultaten?

Als uit de resultaten van deze vragen blijkt dat een nieuwe strategie nodig is, moet uw bedrijf ervoor zorgen dat dit nieuwe plan uw bedrijf niet meer kost dan het oplevert. Deze rendementsanalyse helpt om te evalueren of de voordelen van nieuwe strategische implementaties opwegen tegen de nadelen.

Uw distributie strategie beoordelen

Uw connecties beoordelen

16. Hoeveel gevestigde verkooppunten heeft uw organisatie via internet (sociale media, websites, enz.)?

Door de internetverkooppunten van uw bedrijf te beoordelen, kunt u inzicht krijgen in hoe goed uw bedrijf de beschikbare online bronnen gebruikt.

17. Hoeveel gevestigde connecties met andere bedrijven heeft uw organisatie?

Verbindingen met andere bedrijven kunnen worden gebruikt om nieuwe partnerschappen en go-to-market-kansen te creëren, en daarom kan het bepalen hoeveel verbindingen er al voor uw bedrijf zijn, helpen bij het beoordelen van de huidige strategie.

18. Hoeveel gevestigde connecties heeft uw organisatie met consistente en betrouwbare klanten?

Voorstanders van klanten kunnen voor uw bedrijf een lucratieve manier zijn om producten te verkopen en zo inkomsten te genereren, dus het bepalen van de mate waarin uw bedrijf profiteert van deze relaties, kan helpen bij het beoordelen van de effectiviteit van uw distributiestrategie als geheel.

Uw verkooppunten in het algemeen beoordelen

19. Hoe effectief is het leveringsmodel van uw organisatie?

Het leveringsmodel van uw bedrijf is de methode om uw aanbod bij uw klant te krijgen, en een succesvol model is een belangrijk aspect van uw go-to-market-strategie.

20. Hoeveel potentieel voordeel voor de organisatie heeft de distributiestrategie?

Het is van cruciaal belang om de positieve resultaten te bepalen die de huidige distributiestrategie mogelijk maakt om te analyseren of uw bedrijf zijn leveringspunten effectief gebruikt.

21. Hoeveel risico heeft de distributiestrategie, rekening houdend met alle mogelijke uitkomsten?

Aan de andere kant is het belangrijk om het risico in deze strategie te bepalen. Door deze vragen afzonderlijk te beantwoorden en vervolgens de resultaten te vergelijken, kunt u beide kanten van het probleem volledig analyseren.

Uw product strategie beoordelen

Uw markt beoordelen

22. In welke mate is uw aanbod duidelijk gedifferentieerd in de markt?

Deze vraag is belangrijk om te stellen om te analyseren hoe uw bedrijf zijn producten onderscheidt van die van concurrenten en er zo aan werkt om de markt zo veel mogelijk te doordringen. Dit soort vragen is belangrijk om te stellen bij het beoordelen van uw concurrentie (zie ook #8), evenals bij het analyseren van uw product zelf.

23. Hoeveel gemak en kosten zijn er nodig voor uw klant om over te stappen op het aanbod van een concurrent?

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de plakkerigheid van producten en de overstapkosten van klanten om te bepalen hoe uw klant uw product waardeert.

24. Hoe vaak analyseert uw organisatie de concurrentie om de concurrentievoor- en nadelen te begrijpen en om gebieden voor investeringen of verbeteringsbehoeften te identificeren?

Deze vraag kan onthullen of uw bedrijf uw concurrentie vaak en grondig evalueert.

25. Wat zijn, op basis van uw kennis van de huidige inspanningen om uw diensten te promoten, de belangrijkste interne belemmeringen voor het verkopen van uw diensten aan klanten?

Door belemmeringen voor het verkopen van diensten vast te stellen, kan uw bedrijf manieren vinden om deze belemmeringen te vermijden en als geheel een betere strategie te ontwikkelen.

26. Hoe goed maximaliseert uw organisatie de bestaande middelen om het productaanbod te leveren?

Deze vraag evalueert de methode om uw aanbod bij uw klant te krijgen om bepaalde bronnen te onthullen die uw bedrijf beter zou kunnen gebruiken.

27. Hoe is het aanbod van uw organisatie afgestemd op de marktvraag?

U wilt niet alleen het aanbod produceren dat gebruikmaakt van de middelen van uw organisatie, maar u wilt ook de juiste producten leveren voor uw doelmarkt.

De waarde voor uw klanten beoordelen

28. Stimuleert uw productaanbod innovatie voor de klant door middel van veelzijdigheid, bruikbaarheid en efficiëntie?

Hoe innovatiever het aanbod van uw bedrijf is, hoe waardevoller het kan zijn voor uw klanten, want innovatie is de sleutel tot elk product.

29. Hoe goed lossen de producten van de organisatie de problemen van de klanten op en voldoen ze aan hun verwachtingen?

Evalueer hoe uw product voldoet aan de verwachtingen van uw klanten om de waarde in uw aanbod te waarborgen.

30. Hoe vaak levert uw organisatie nieuwe waardetoevoegende ideeën aan uw klanten om ze betrokken te houden?

Deze vraag gaat over hoe vers uw bedrijf blijft bij uw product en uw klanten, wat cruciaal is om ze als klant te behouden.

De toekomst beoordelen

31. Wat is de richting en de staat van onze innovaties? Is de richting goed voor nu, over 5 jaar en over 10 jaar in de toekomst?

Een geweldige tactiek om te gebruiken bij het analyseren van de strategie van uw bedrijf, is om uw product over jaren voor te stellen en te bepalen of uw productroadmap echt innovatief is.

32. Heeft uw organisatie verschillende strategieën voor differentiatie, innovatie, klantafstemming en een gedetailleerd plan met voorspelde strategieën?

Deze veelzijdige vraag evalueert hoe goed uw bedrijf plannen maakt voor de toekomst in termen van uw aanbod.

Pricing strategie en branding strategie beoorelen

Uw pricing strategie beoordelen

33. Biedt uw organisatie, rekening houdend met factoren als concurrentie en timing van kortingen, het juiste aantal kortingen en tegen de juiste prijs?

Verdiscontering kan, indien correct uitgevoerd, een geweldige tactiek zijn om te gebruiken, en deze vraag gaat over hoe goed uw bedrijf deze strategie gebruikt.

34. Komt de prijsstrategie van uw organisatie overeen met de beschikbaarheid van uw huidige middelen?

Deze vraag gaat over optimale optimalisatie, dat wil zeggen hoe goed uw organisatie haar werk prijst in vergelijking met andere organisaties zonder winst te verliezen.

Uw promotie strategie beoordelen

35. Promoot uw organisatie zichzelf via haar mensen? Maken de mensen actief reclame voor uw organisatie?

Een van de grootste bronnen die veel bedrijven niet gebruiken, zijn hun eigen mensen. Medewerkers van een organisatie kunnen de beste voorstanders van een bedrijf zijn als ze de organisatie actief en enthousiast promoten.

36. Hoe effectief is uw organisatie in het gebruik van productplaatsing om de klant op subtiele wijze aan te spreken?

Productplaatsing houdt zich bezig met het strategisch implementeren van uw aanbod in context zonder advertenties, en kan een nuttige promotiestrategie zijn als het correct wordt toegepast.

37. Hoe vaak worden de webstrategieën van uw organisatie bijgewerkt om ze af te stemmen op het huidige nieuws en de mogelijkheden van uw organisatie?

De webstrategie moet regelmatig worden bijgewerkt om nuttig te zijn voor uw bedrijf, en deze vraag gaat over de regelmaat van deze herzieningen.

38. Is de website van uw organisatie professioneel, visueel aantrekkelijk en effectief in het genereren van klantbezoeken?

Analyseer het ontwerp van uw website om te bepalen of uw bedrijf zijn aanwezigheid op het web volledig optimaliseert.

Uw verkoop strategie beoordelen

39. Hoe effectief is uw organisatie in het verzekeren van loyaliteit van huidige klanten door verschillende incentives voor loyaliteit uit te breiden naar uw aanbod?

Loyaliteitsmarketing is een promotietool die u kan helpen bij uw strategische vooruitgang, zolang de prikkels maar geschikt zijn voor uw markt, klanten en product.

40. Hoe vaak zet uw organisatie leads voor potentiële verkopen op de lange termijn om in daadwerkelijke verkopen?

Deze vraag, hoewel eenvoudig, moet worden gesteld om eventuele problemen in uw huidige verkoopstrategie aan het licht te brengen die kunnen worden gewijzigd om de algemene verkoop van uw bedrijf te verbeteren.

Hoe maak je de juiste keuze voor een cloud of open source webshop?

Cloud of open source webshop?

Hoe maak je de juiste keuze voor een cloud of open source webshop? Recent kwam ik dit artikel op Frankwatching tegen en er worden een aantal interessant argumenten voor en tegen elke oplossing geboden.

Wijzelf hadden eerder dit overzicht van cloud versus open source webshops gepubliceerd. Een ander perspectief op dezelfde kwestie.

Cloud webshop vs. Open source webshop

Wat is uw vertrekpunt?

Wij denken dat de kwestie ingewikkelder ligt dat een simpel rijtje of checklistje. Hieronder kaarten we graag een aantal kwesties aan die u wellicht kwellen op dit moment.

 1. Bedrijfsgrootte en toekomstperspectief;
 2. Uw huidige cultuur en organisatiestructuur;
 3. Uw huidige IT-infrastructuur;
 4. Investeringsbereidheid en verwachte terugverdientijd;
 5. Uw ervaring met e-commerce en het verkopen over afstand;
 6. Unieke product-features of processen die een duurzaam concurrentievoordeel voor uw organisatie creëren;

Bedrijfsgrootte en toekomstperspectief

Het maakt natuurlijk nogal een verschil als u een bedrijf heeft met 10 man personeel, een omzet van 1,5 miljoen euro, in een krimpende markt zit óf dat u een bedrijf heeft met 90 man in dienst, een omzet heeft van 18 miljoen euro en uw markt, of uw bedrijf, nog elk jaar substantieel groeit. Deze bedrijfsgrootte zegt ook direct veel over uw investeringsmogelijkheden.

Ook uw toekomstperspectief is van belang om uw investeringsbereidheid:

 • huidige percentage van de omzet wat de ‘best in class’ via het internet realiseren;
 • verwacht aandeel in de totale distributie via het internet in uw bedrijfstak over 5 jaar;
 • eisen van klanten en leveranciers;
 • marge ontwikkeling;
 • ontwikkelingen op het gebied van concurrentie.

Uw huidige cultuur en organisatiestructuur

Heeft uw organisatie al een datagedreven cultuur en is IT als een essentieel onderdeel van uw bedrijfscultuur dan zal het toevoegen van een extra component in die bedrijfsvoering niet een totale ontwrichting zijn. Signalen dat u nu al de juiste organisatiestructuur heeft?

 • IT implementaties zijn doorgaans binnen budget en conform planning;
 • Er wordt nog weinig uitgeprint en iedereen werkt digitaal;
 • Een groot deel van de normale en herhaal transacties gebeurt zonder ondersteuning van e-mail; uw medewerkers besteden meer tijd in pakketten als ERP, CRM en WHM dan elders (zoals Outlook)
 • De administratie is strak georganiseerd en er wordt ook blind op vertrouwd ~door uw medewerkers en door uw klanten

Uw huidige IT infrastructuur

Voordat u zover bent om een keuze te maken tussen een cloud webshop of open source webshop is een grondige inventarisatie van uw huidige systemen van cruciaal belang.

 • Welke ERP pakket (Enterprise Resource Planning) is er nu en moet de webshop daarmee communiceren?
 • Welke CRM pakket (Customer Relationship Management) is er nu en moet de webshop daarmee communiceren?
 • Welke WMS pakket (Warehouse Management Systeem) is er nu en moet de webshop daarmee communiceren?
 • Welke boekhoud / financieel pakket is er nu en moet de webshop daarmee communiceren?

Dit kan grote invloed hebben op uw keuze omdat bij een op maat gemaakte koppeling t.b.v. data-integratie 

Veel pakketten, zowel cloud als open source, bieden standaard koppelingen. Echter soms is dat niet het geval en het ontwerpen, designen, bouwen, testen en onderhouden van maatwerk koppelingen is vaak prijzig. En dat loopt op naarmate de koppeling complexer is en naarmate er meer updates aan één van beide kanten van de koppeling gebeuren.

Investeringsbereidheid en verwachte terugverdientijd

Van belang is hoeveel u bereid te investeren in zijn totaliteit (TCO: Total Cost of Ownership) en hoe snel u die investering wil terugverdienen én met welk rendement (ROI). Neem even contact met ons op voor een template (xls) om de TCO te berekenen.

Uw ervaring met e-commerce en met het verkopen over afstand

Heeft u weinig ervaring en weinig feeling met e-commerce dat is het in zijn algemeenheid raadzaam om met relatief kleinere investeringen te beginnen zodat de eerste kinderfouten niet al te duur zijn.

Verkopen over afstand is een vak apart en stelt eisen aan de inrichting van uw logistieke processen, verpakkingsmaterialen, retouren en inkoopbeleid.

En indien u de webshop wil gebruiken als acquisitiekanaal dan komt er ook nog een heel nieuwe vorm van marketing bij kijken: online marketing zoals SEO, SEA, e-mail marketing, social media marketing en online adverteren.

Unieke product-features of processen die concurrentievoordeel opleveren

Heeft u binnen uw organisatie unieke productkenmerken, of een gepatenteerde werkwijze die op basis van unieke ingrediënten of eigenschappen een duurzaam concurrentievoordeel opleveren dan is het essentieel dat dat ook in uw e-commerce strategie gerealiseerd wordt. M.a.w. uw keuze (voor cloud of open source) moet dat voordeel kunnen blijven ondersteunen omdat u daar waarschijnlijk een groot deel van uw bestaansrechts aan ontleent.

Veel succes met uw keuze voor een cloud webshop of open source webshop. Wij zijn u graag van dienst met advies, inrichting en management van uw webshop.

 

Negen gratis rekentools voor ondernemers en marketeers

Negen gratis rekentools voor marketeers en ondernemers

We hebben negen gratis online rekentools  en ze zijn zonder registratie te gebruiken. Met de rekentools kunnen ondernemers, marketing managers en e-commerce marketeers  de juiste beslissingen maken ten aanzien van marketingplannen, -budgetten en -investeringen. Ook kunnen ze snel zien wat de essentiële punten zijn om investeringen beter te laten renderen.

De negen rekentools (of marketing calculators):

 1. E-commerce funnel: hiermee kunnen ondernemers die een webshop hebben de gehele funnel berekenen en exact zien waar de grootste hefboom zit v.w.b. omzetverhoging en kostenverlaging;
 2. B2B marketing funnel: Voor bedrijven met een buitendienst die afspraken en leads nodig hebben is dit de juiste rekentool om inzicht te krijgen in de salesfunnel
 3. CPM, CPC en CPA vergelijken: dit is een makkelijke tool voor marketing managers die veel (of meer willen gaan) online adverteren en verschillende partijen en offertes met elkaar willen vergelijken;
 4. Mond-tot-mond-reclame effect: hiermee kan men het effect van een positieve klantervaring berekenen. Tevens kan men hiermee inschatten hoeveel investeirngen in het aanmoedigen van (positieve) reviews kan opleveren voor de organisatie.
 5. Retentie effect berekenen: voor organisaties die met abonnementen (uitgevers en SaaS bedrijven) of andere vormen van terugkerekende inkomstenbronnen werken is dit een goede tool om te berekenen wat investeringen in behoud van klanten en voorkomen van opzeggen opleveren.
 6. Marketingbudget; op basis van een aantal gegevens kan berekend worden hoeveel marketingbudget er nodig is om de doelstellingen te bereiken;
 7. Waarde naamsbekendheid: veel organisaties willen inzicht hebben in wat langdurige investeringen in naamsbekendheid nou oplevert.
 8. ROI van social media: hiermee kan men exact berekenen wat de waarde van de tijd en het geld wat in social media is geïnvesteerd nou opleverd;
 9. Waarde van CRM advertenties:  voor bedrijven die prospects of klanten uit hun CRM pakket (klantendatabase) willen bereiken zijn er mogelijkheden om dat middels digitaal adverteren te doen. Deze tool helpt om inzicht te krijgen in het verwachte rendement van deze uitgaven.

 

 

 

SaaS metrics cheat sheet

SaaS metrics cheat sheet

List of white label mobile wallet platforms #wallet #mobilepayments #mobilewallet #list #payments

White label mobile wallet platforms:

 1. Airtag
 2. Paydiant
 3. XP Wallet (check Partner section for Whitelabel)
 4. Datacard
 5. Optimal Payments
 6. LevelUp (SCNVNGR)
 7. Unwire
 8. PassKit

A structure to measure loyalty

A structure to measure loyalty