Minder Nederlandse startups en scale-ups groeien

Nederlandse startups en scale-ups zien groei vertragen

Nederlands persbericht / English press-release

Uit een recent onderzoek van ons bureau, E-commercemanagers.com, blijkt dat 60% van de top 100 SaaS-startups in Nederland te maken heeft met groeivertraging. Van de 100 onderzochte bedrijven krimpt bij 31 zelfs het werknemersaantal. Desondanks steeg de totale werkgelegenheid in de sector nog met 3,4%, van 4.703 in mei 2023 naar 4.861 in april 2024. Maar deze groei is aanzienlijk minder dan de 15,5% van het jaar daarvoor – een daling van 78%.

Onderzochte SaaS startups

De bedrijven die zijn onderzocht vallen in allerlei sectoren en er is daarom geen vergelijk gedaan met bijvoorbeeld de trends in Google Search.

Van de 66 bedrijven die van mei 2022 t/m mei 2023 nog een groei in medewerkers realiseerden is bijna de helft, 30 om precies te zijn, vervallen in een krimp van het aantal medewerkers.

Ook het aantal bedrijven dat niet groeide is gestegen van 33 in de eerste periode (mei’22 t/m mei’23) naar 47 in de tweede periode (mei’23 t/m mei’24).

Mogelijke oorzaken

Mogelijke oorzaken van de groeivertraging zijn:

  • minder beschikbare of gedane investeringen (funding)
  • zoektocht naar winstgevende klantendervering
  • minder budget beschikbaar bij klanten door inflatie
  • verminderde economische activiteit (conjunctuur)

Maatregelen die startups kunnen nemen

Dataset gepubliceerd op ChatGPT

Voor geïnteresseerden is de dataset gepubliceerd in een Custom GPT genaamd “Dutch SaaS Top 100 Growth in Employees