Credential Development Manager, Service Delivery Manager en Customer Success Manager

Als het gaat om functies binnen een organisatie, kunnen verschillende rollen een cruciale rol spelen bij het succes en de groei van een bedrijf. In dit artikel gaan we dieper in op de taken, overeenkomsten en verschillen tussen de functies van Credential Development Manager, Service Delivery Manager en Customer Success Manager. Deze rollen hebben allemaal unieke verantwoordelijkheden en dragen bij aan verschillende aspecten van het bedrijf. Laten we beginnen met het verkennen van elke functie en vervolgens de overeenkomsten en verschillen bespreken.

Credential Development Manager

Een Credential Development Manager is verantwoordelijk voor het ontwerpen en beheren van credentialprogramma’s binnen een organisatie. Deze functie richt zich op het ontwikkelen en implementeren van strategieën om certificeringen, licenties of andere vormen van professionele referenties te creëren en te verbeteren. Hier zijn enkele belangrijke taken van een Credential Development Manager:

 1. Programmaontwikkeling: Het ontwerpen en ontwikkelen van credentialprogramma’s is een kernverantwoordelijkheid. Dit omvat het vaststellen van de doelstellingen van het programma, de inhoud, de toelatingscriteria en de beoordelingsmethoden.
 2. Samenwerking met belanghebbenden: Een Credential Development Manager werkt samen met verschillende belanghebbenden, zoals vakdeskundigen, professionals uit de branche, regulerende instanties en interne teams. Dit zorgt ervoor dat het programma in lijn is met de industriestandaarden en -eisen.
 3. Normen en naleving: Het op de hoogte blijven van industrieregels, richtlijnen en beste praktijken met betrekking tot credentialing is essentieel. Een Credential Development Manager zorgt ervoor dat het programma voldoet aan deze normen en beheert eventuele vereiste accreditatieprocessen.
 4. Beoordeling en evaluatie: Het beheren van beoordelingsmethoden om de kennis, vaardigheden en competenties van kandidaten te evalueren, valt ook onder de verantwoordelijkheid van een Credential Development Manager. Dit omvat het maken of selecteren van examenmateriaal, het opstellen van scoringsystemen en het waarborgen van de integriteit van het beoordelingsproces.
 5. Marketing en promotie van het programma: Het ontwikkelen van marketingstrategieën om het credentialprogramma te promoten is een belangrijke taak. Dit kan het maken van marketingmateriaal, het organiseren van promotie-evenementen en het samenwerken met het marketingteam om de doelgroep effectief te bereiken, omvatten.
 6. Onderhoud en updates van het programma: Het voortdurend monitoren en evalueren van de effectiviteit van het credentialprogramma is van belang. Dit omvat het verzamelen van feedback van belanghebbenden, het analyseren van programmagegevens en het aanbrengen van verbeteringen of updates indien nodig om de kwaliteit en relevantie van het programma te waarborgen.
 7. Samenwerking met opleidingsaanbieders: In sommige gevallen kan een Credential Development Manager nauw samenwerken met opleidingsaanbieders of onderwijsinstellingen om opleidingsprogramma’s af te stemmen op de credentialvereisten. Dit omvat het aangaan van partnerschappen, het beoordelen van opleidingscurricula en het coördineren van de levering van trainingsmateriaal.
 8. Projectmanagement: Het managen van projecten met betrekking tot credentialontwikkeling, inclusief budgettering, planning en resourceallocatie, maakt vaak deel uit van de functie. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat projecten binnen het afgesproken kader worden opgeleverd en voldoen aan de gestelde deadlines.
 9. Voortdurende professionele ontwikkeling: Als Credential Development Manager is het belangrijk om op de hoogte te blijven van opkomende trends, technologieën en ontwikkelingen in het vakgebied. Dit omvat deelname aan professionele ontwikkelingsactiviteiten, het bijwonen van conferenties en het netwerken met experts uit de branche.

Om de informatie overzichtelijk te presenteren, volgt hier een opsommingslijst van de belangrijkste taken van een Credential Development Manager:

 • Programmaontwikkeling
 • Samenwerking met belanghebbenden
 • Normen en naleving
 • Beoordeling en evaluatie
 • Marketing en promotie van het programma
 • Onderhoud en updates van het programma
 • Samenwerking met opleidingsaanbieders
 • Projectmanagement
 • Voortdurende professionele ontwikkeling

Nu we een goed begrip hebben van de taken van een Credential Development Manager, laten we doorgaan naar de volgende functie.

Service Delivery Manager

Een Service Delivery Manager is verantwoordelijk voor het beheren van de levering van diensten aan klanten. Deze functie richt zich op het waarborgen van de kwaliteit, efficiëntie en probleemloze uitvoering van diensten, vaak binnen een contractueel kader. Hier zijn enkele belangrijke taken van een Service Delivery Manager:

 1. Klantrelatiebeheer: Een Service Delivery Manager is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van sterke relaties met klanten. Ze fungeren als het primaire aanspreekpunt voor klanten, begrijpen hun behoeften, behandelen eventuele zorgen en zorgen ervoor dat de geleverde diensten voldoen aan de verwachtingen van de klant.
 2. Operationele efficiëntie: Het optimaliseren van de serviceleveringsprocessen, het implementeren van serviceniveau-overeenkomsten (SLA’s) en het beheren van operationele aspecten zoals resourceallocatie, prestatiebewaking en incidentbeheer behoren tot de verantwoordelijkheden van een Service Delivery Manager.
 3. Samenwerking met belanghebbenden: Net als de Credential Development Manager werkt een Service Delivery Manager samen met verschillende belanghebbenden, zowel intern als extern. Dit omvat samenwerking met interne teams, externe leveranciers en klanten om een naadloze servicelevering te garanderen.
 4. Projectmanagement: Het managen van projecten die verband houden met de servicelevering is een belangrijk aspect van deze functie. Dit omvat het definiëren van het projectbereik, het toewijzen van middelen en het zorgen voor een tijdige oplevering van de diensten.
 5. Continue verbetering: Een Service Delivery Manager streeft naar continue verbetering van de geleverde diensten. Ze analyseren klantfeedback, monitoren de prestaties en identificeren mogelijkheden voor verbetering om de tevredenheid van de klant te vergroten.

Hier is een opsommingslijst van de belangrijkste taken van een Service Delivery Manager:

 • Klantrelatiebeheer
 • Operationele efficiëntie
 • Samenwerking met belanghebbenden
 • Projectmanagement
 • Continue verbetering

Laten we nu doorgaan naar de laatste functie in onze vergelijking.

Customer Success Manager

Een Customer Success Manager heeft als voornaamste verantwoordelijkheid het bevorderen van het succes van klanten. Deze functie richt zich op het opbouwen en onderhouden van sterke klantrelaties, het begrijpen van hun doelen en het zorgen voor maximale waarde uit de geleverde producten of diensten. Hier zijn enkele belangrijke taken van een Customer Success Manager:

 1. Onboarding en training: Een Customer Success Manager begeleidt klanten tijdens het onboardingsproces en biedt de nodige training en ondersteuning om ervoor te zorgen dat klanten het product of de dienst effectief kunnen gebruiken.
 2. Klantretentie: Het behouden van bestaande klanten is een belangrijk doel van een Customer Success Manager. Ze monitoren de tevredenheid van klanten, identificeren eventuele problemen en nemen proactieve maatregelen om churn te verminderen en klanten te behouden.
 3. Succesplanning: Een Customer Success Manager werkt samen met klanten om succesplannen op te stellen. Dit omvat het definiëren van meetbare doelen, het identificeren van de juiste KPI’s (Key Performance Indicators) en het begeleiden van klanten om hun gewenste resultaten te behalen.
 4. Productadoptie en gebruik: Het stimuleren van de productadoptie en het gebruik ervan door klanten is een belangrijke verantwoordelijkheid van een Customer Success Manager. Ze bieden begeleiding, best practices en training om ervoor te zorgen dat klanten het maximale uit het product halen.

Hier is een opsommingslijst van de belangrijkste taken van een Customer Success Manager:

 • Onboarding en training
 • Klantretentie
 • Succesplanning
 • Productadoptie en gebruik

Nu we de belangrijkste taken van elke functie hebben besproken, is het tijd om de overeenkomsten en verschillen tussen deze functies samen te vatten.

Overeenkomsten

 • Samenwerking met belanghebbenden: Alle drie de functies vereisen samenwerking met verschillende belanghebbenden, zoals interne teams, klanten en externe partners.
 • Klantgerichtheid: Zowel de Credential Development Manager, de Service Delivery Manager als de Customer Success Manager hebben een sterke focus op het begrijpen van klantbehoeften, het bieden van waarde en het maximaliseren van klanttevredenheid.
 • Continue verbetering: Alle drie de functies benadrukken het belang van continue verbetering door middel van feedbackverzameling, gegevensanalyse en het implementeren van verbeteringen.

Verschillen

 • Focus: De Credential Development Manager richt zich op het ontwikkelen en beheren van credentialprogramma’s. De Service Delivery Manager is verantwoordelijk voor de levering van diensten aan klanten, terwijl de Customer Success Manager zich richt op het bevorderen van het succes en de tevredenheid van klanten.
 • Technische expertise: De Service Delivery Manager heeft meestal technische expertise op het gebied van de geleverde diensten, terwijl de Credential Development Manager en de Customer Success Manager zich meer richten op programmaontwikkeling en klantgerichte strategieën.
 • Operationele verantwoordelijkheden: De Service Delivery Manager is verantwoordelijk voor het beheer van operationele aspecten, zoals resourceallocatie en incidentbeheer, terwijl de Credential Development Manager zich richt op programmaontwikkeling en de Customer Success Manager zich richt op klantrelatiebeheer en klantsucces.
Credential Development ManagerService Delivery ManagerCustomer Success Manager
Programmaontwikkeling
Samenwerking met belanghebbenden
Normen en naleving
Beoordeling en evaluatie
Marketing en promotie van het programma
Onderhoud en updates van het programma
Samenwerking met opleidingsaanbieders
Projectmanagement
Voortdurende professionele ontwikkeling
Software-integratie
Klantsucces en ondersteuning
Aanpassing en branding
Data-analyse en rapportage
Integratie met andere systemen
Productstrategie en roadmap
Samenwerking met verkoop en marketing
Industriepartnerschappen en naleving
Marktonderzoek en concurrentieanalyse

In dit artikel hebben we de taken, overeenkomsten en verschillen tussen de functies van Credential Development Manager, Service Delivery Manager en Customer Success Manager besproken. Hoewel elke functie unieke verantwoordelijkheden heeft, dragen ze allemaal bij aan het succes en de groei van een organisatie. Het begrijpen van deze functies kan organisaties helpen om de juiste rollen te definiëren en de benodigde vaardigheden en expertise aan te trekken om de doelstellingen te bereiken.