Customer journey

Customer journey mapping geeft inzicht, verbind en motiveert