European accessibility act

European Accessibility Act (EAA)

Als je een ondernemer bent in Europa, dan is de kans groot dat de European Accessibility Act (EAA) ook voor jou belangrijk is. Deze wet heeft als doel om producten en diensten toegankelijker te maken voor iedereen, inclusief mensen met een handicap. In dit artikel leggen we je uit wat deze wet inhoudt, voor wie het bedoeld is, wat de intentie is, hoe je kunt controleren of je eraan voldoet, en wat de mogelijke sancties zijn.

Wat houdt de European Accessibility Act in?

De European Accessibility Act is een initiatief van de Europese Unie om de toegankelijkheid van producten en diensten in de digitale markt te verbeteren.  De wet verplicht bedrijven om hun producten en diensten zo te ontwerpen dat ze toegankelijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld visuele, auditieve of fysieke beperkingen.

De EAA is van toepassing op:

 • E-commerce
 • Bankdiensten
 • Toegang tot audiovisuele mediadiensten zoals televisie-uitzendingen en gerelateerde consumentenapparatuur
 • Telefoondiensten en gerelateerde apparatuur
 • Diensten gerelateerd aan lucht-, bus-, spoor- en watervervoer van passagiers
 • E-books
 • TV-apparatuur gerelateerd aan digitale televisiediensten
 • Smartphones
 • Geldautomaten, ticket- en incheckmachines
 • Computers en besturingssystemen

Voor wie is het bedoeld?

Deze wetgeving is relevant voor alle bedrijven die digitale producten of diensten aanbieden binnen de Europese Unie. Dit betekent dat als jij een webshop, een mobiele app of een ander digitaal platform bezit, je waarschijnlijk moet voldoen aan de nieuwe toegankelijkheidseisen.

Wat is de intentie van de wet?

De intentie van de EAA is om gelijke toegang tot informatie en communicatietechnologieën te garanderen voor alle burgers, inclusief die met een handicap. Door het verbeteren van de toegankelijkheid, streeft de EU naar een inclusievere samenleving waar iedereen, ongeacht hun beperkingen, actief kan deelnemen aan het dagelijkse digitale leven.

Hoe weet je dat je voldoet aan de wet?

Om te voldoen aan de EAA, moet je product of dienst bepaalde toegankelijkheidsstandaarden halen. Dit omvat onder meer het bieden van alternatieven voor audiovisuele content, het gebruik van duidelijke en eenvoudig te navigeren interfaces, en de compatibiliteit met assistieve technologieën. Het is aan te raden om een toegankelijkheidsaudit uit te voeren en, indien nodig, je producten en diensten aan te passen.

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) spelen een cruciale rol bij het implementeren van de toegankelijkheidseisen zoals voorgeschreven door de European Accessibility Act (EAA). WCAG biedt een uitgebreide set van richtlijnen die ontwikkeld zijn om digitale content toegankelijk te maken voor mensen met uiteenlopende handicaps. Hier is hoe WCAG verband houdt met de EAA en wat het betekent voor de implementatie van toegankelijkheid op digitale platforms zoals websites en native apps:

Wat is WCAG?

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C), een internationale gemeenschap die werkt aan standaarden voor het web. WCAG biedt gedetailleerde criteria om de toegankelijkheid van webcontent te verbeteren en omvat aanbevelingen voor het maken van webcontent die toegankelijk is voor mensen met verschillende soorten beperkingen, waaronder visuele, auditieve, fysieke, spraak-, cognitieve, taal-, leer-, en neurologische beperkingen.

De relatie tussen WCAG en de EAA

Hoewel de EAA een wetgevend kader biedt binnen de Europese Unie om de toegankelijkheid van producten en diensten te garanderen, fungeren de WCAG-richtlijnen als de technische standaard waaraan deze producten en diensten moeten voldoen. De EAA verwijst vaak naar de WCAG als de technische standaard voor het bereiken van toegankelijkheid, waardoor deze richtlijnen een fundamentele basis vormen voor de implementatie van de wet.

Implementatie van WCAG

Niveaus van conformiteit

WCAG richtlijnen zijn opgedeeld in drie niveaus van conformiteit:

 1. A (het laagste)
 2. AA en
 3. AAA (het hoogste).

De meeste wettelijke vereisten, waaronder de EAA, verwijzen naar niveau AA als de standaard die organisaties moeten bereiken. Dit niveau biedt een goede balans tussen toegankelijkheid en technische haalbaarheid.

Principes van toegankelijkheid

WCAG is gebaseerd op vier principes van toegankelijkheid, namelijk dat webcontent:

 1. waarneembaar,
 2. bedienbaar,
 3. begrijpelijk en
 4. robuust

moet zijn. Deze principes helpen ontwikkelaars en ontwerpers om digitale ervaringen te creëren die toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht hun beperkingen.

Technieken en succescriteria

Voor elk principe biedt WCAG specifieke succescriteria en technieken die ontwikkelaars kunnen gebruiken om te verzekeren dat hun content voldoet aan de vereisten. Deze omvatten richtlijnen voor zaken als tekstalternatieven, semantische HTML, toegankelijk gebruik van kleur, navigatiehulpmiddelen, en meer.

Het belang van WCAG voor bedrijven

Voor bedrijven betekent het naleven van WCAG niet alleen dat ze voldoen aan de juridische vereisten van de EAA, maar het helpt ook om hun producten en diensten toegankelijk te maken voor een breder publiek. Een toegankelijke website of app verbetert de gebruikerservaring voor alle gebruikers, inclusief die met beperkingen, wat kan leiden tot een hogere klanttevredenheid, een groter bereik en potentieel betere zakelijke resultaten.

Door WCAG te implementeren, tonen bedrijven hun toewijding aan inclusiviteit en ethische praktijken, wat steeds belangrijker wordt voor consumenten, partners en regelgevers wereldwijd.

Websites

Toegankelijkheidseisen

Websites zijn vaak de eerste interactiepunten tussen bedrijven en klanten. Onder de EAA moeten websites toegankelijk zijn ontworpen om iedereen, inclusief mensen met diverse handicaps, een gelijkwaardige gebruikerservaring te bieden. Dit omvat visuele, auditieve, motorische en cognitieve handicaps. Concreet betekent dit dat websites:

 • Tekstalternatieven moeten bieden voor niet-tekstuele content
 • Media moeten ondertiteling, audiodescripties en alternatieve media (zoals gebarentaalvideo’s) bevatten
 • Navigatie moet begrijpelijk en consistent zijn, met toetsenbordondersteuning voor mensen die geen muis kunnen gebruiken
 • Kleurcontrasten en lettergroottes moeten aanpasbaar zijn om leesbaarheid te verhogen.

Technische implementatie voor websites

Om te voldoen aan deze eisen, wordt vaak gebruik gemaakt van Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) als basis. Deze richtlijnen bieden technische specificaties en best practices die helpen om de toegankelijkheid van webcontent te verbeteren. Ontwikkelaars en webdesigners dienen deze richtlijnen te volgen bij het bouwen of bijwerken van websites.

Hier kun je een goede WordPress plugin downloaden.

Native Apps

Toegankelijkheidseisen

Native apps, zoals die voor smartphones en tablets, moeten ook voldoen aan vergelijkbare toegankelijkheidsstandaarden onder de EAA. Voor native apps houdt dit in dat:

 • Alle interactieve elementen toegankelijk moeten zijn via touchscreen, spraakcommando’s, en externe hulpmiddelen zoals schermlezers of speciale invoerapparaten
 • Visuele content alternatieve tekstbeschrijvingen moet bevatten en audiocontent toegankelijk moet zijn via tekst of visuele middelen
 • Gebruikersinterfaces en navigatie consistent en voorspelbaar zijn, en ondersteuning bieden voor oriëntatie en positionering, ook voor mensen met cognitieve beperkingen.

Technische implementatie

Ontwikkelaars van native apps kunnen gebruikmaken van de toegankelijkheidsfeatures die aangeboden worden door besturingssystemen zoals iOS en Android. Deze platforms bieden uitgebreide richtlijnen en tools zoals VoiceOver (iOS) en TalkBack (Android) die ontwikkelaars helpen om hun apps toegankelijk te maken. Regelmatige updates en tests met betrokkenheid van gebruikers met beperkingen zijn cruciaal om de toegankelijkheid te waarborgen.

Mogelijke sancties

Als je niet voldoet aan de EAA, kun je te maken krijgen met sancties zoals boetes. De exacte sancties kunnen variëren per EU-lidstaat, maar het niet naleven van de wet kan naast financiële gevolgen ook schade toebrengen aan je merkimago en klanttevredenheid.

Andere wetten en handhaving

De EAA werkt samen met andere wetgevingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), om ervoor te zorgen dat de privacy van gebruikers beschermd blijft terwijl de toegankelijkheid verbetert. Handhaving zal voornamelijk gebeuren door nationale autoriteiten die toezicht houden op de naleving van deze regelgeving.

Drie interessante links als naslag:

 1. Kamer van Koophandel
 2. Europese Unie
 3. Digitoegankelijkheid

Conclusie

Toegankelijkheid is geen optie meer; het is een essentieel onderdeel van het bedrijfsleven in de digitale wereld. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe de European Accessibility Act jou en je bedrijf beïnvloedt, en neem de nodige stappen om te voldoen aan deze belangrijke regelgeving. Jouw inzet voor toegankelijkheid zal niet alleen helpen om boetes te vermijden, maar versterkt ook je reputatie en opent je markt naar een breder publiek.