Cloud of open source webshop?

Hoe maak je de juiste keuze voor een cloud of open source webshop? Recent kwam ik dit artikel op Frankwatching tegen en er worden een aantal interessant argumenten voor en tegen elke oplossing geboden.

Wijzelf hadden eerder dit overzicht van cloud versus open source webshops gepubliceerd. Een ander perspectief op dezelfde kwestie.

Cloud webshop vs. Open source webshop

Wat is uw vertrekpunt?

Wij denken dat de kwestie ingewikkelder ligt dat een simpel rijtje of checklistje. Hieronder kaarten we graag een aantal kwesties aan die u wellicht kwellen op dit moment.

 1. Bedrijfsgrootte en toekomstperspectief;
 2. Uw huidige cultuur en organisatiestructuur;
 3. Uw huidige IT-infrastructuur;
 4. Investeringsbereidheid en verwachte terugverdientijd;
 5. Uw ervaring met e-commerce en het verkopen over afstand;
 6. Unieke product-features of processen die een duurzaam concurrentievoordeel voor uw organisatie creëren;

Bedrijfsgrootte en toekomstperspectief

Het maakt natuurlijk nogal een verschil als u een bedrijf heeft met 10 man personeel, een omzet van 1,5 miljoen euro, in een krimpende markt zit óf dat u een bedrijf heeft met 90 man in dienst, een omzet heeft van 18 miljoen euro en uw markt, of uw bedrijf, nog elk jaar substantieel groeit. Deze bedrijfsgrootte zegt ook direct veel over uw investeringsmogelijkheden.

Ook uw toekomstperspectief is van belang om uw investeringsbereidheid:

 • huidige percentage van de omzet wat de ‘best in class’ via het internet realiseren;
 • verwacht aandeel in de totale distributie via het internet in uw bedrijfstak over 5 jaar;
 • eisen van klanten en leveranciers;
 • marge ontwikkeling;
 • ontwikkelingen op het gebied van concurrentie.

Uw huidige cultuur en organisatiestructuur

Heeft uw organisatie al een datagedreven cultuur en is IT als een essentieel onderdeel van uw bedrijfscultuur dan zal het toevoegen van een extra component in die bedrijfsvoering niet een totale ontwrichting zijn. Signalen dat u nu al de juiste organisatiestructuur heeft?

 • IT implementaties zijn doorgaans binnen budget en conform planning;
 • Er wordt nog weinig uitgeprint en iedereen werkt digitaal;
 • Een groot deel van de normale en herhaal transacties gebeurt zonder ondersteuning van e-mail; uw medewerkers besteden meer tijd in pakketten als ERP, CRM en WHM dan elders (zoals Outlook)
 • De administratie is strak georganiseerd en er wordt ook blind op vertrouwd ~door uw medewerkers en door uw klanten

Uw huidige IT infrastructuur

Voordat u zover bent om een keuze te maken tussen een cloud webshop of open source webshop is een grondige inventarisatie van uw huidige systemen van cruciaal belang.

 • Welke ERP pakket (Enterprise Resource Planning) is er nu en moet de webshop daarmee communiceren?
 • Welke CRM pakket (Customer Relationship Management) is er nu en moet de webshop daarmee communiceren?
 • Welke WMS pakket (Warehouse Management Systeem) is er nu en moet de webshop daarmee communiceren?
 • Welke boekhoud / financieel pakket is er nu en moet de webshop daarmee communiceren?

Dit kan grote invloed hebben op uw keuze omdat bij een op maat gemaakte koppeling t.b.v. data-integratie 

Veel pakketten, zowel cloud als open source, bieden standaard koppelingen. Echter soms is dat niet het geval en het ontwerpen, designen, bouwen, testen en onderhouden van maatwerk koppelingen is vaak prijzig. En dat loopt op naarmate de koppeling complexer is en naarmate er meer updates aan één van beide kanten van de koppeling gebeuren.

Investeringsbereidheid en verwachte terugverdientijd

Van belang is hoeveel u bereid te investeren in zijn totaliteit (TCO: Total Cost of Ownership) en hoe snel u die investering wil terugverdienen én met welk rendement (ROI). Neem even contact met ons op voor een template (xls) om de TCO te berekenen.

Uw ervaring met e-commerce en met het verkopen over afstand

Heeft u weinig ervaring en weinig feeling met e-commerce dat is het in zijn algemeenheid raadzaam om met relatief kleinere investeringen te beginnen zodat de eerste kinderfouten niet al te duur zijn.

Verkopen over afstand is een vak apart en stelt eisen aan de inrichting van uw logistieke processen, verpakkingsmaterialen, retouren en inkoopbeleid.

En indien u de webshop wil gebruiken als acquisitiekanaal dan komt er ook nog een heel nieuwe vorm van marketing bij kijken: online marketing zoals SEO, SEA, e-mail marketing, social media marketing en online adverteren.

Unieke product-features of processen die concurrentievoordeel opleveren

Heeft u binnen uw organisatie unieke productkenmerken, of een gepatenteerde werkwijze die op basis van unieke ingrediënten of eigenschappen een duurzaam concurrentievoordeel opleveren dan is het essentieel dat dat ook in uw e-commerce strategie gerealiseerd wordt. M.a.w. uw keuze (voor cloud of open source) moet dat voordeel kunnen blijven ondersteunen omdat u daar waarschijnlijk een groot deel van uw bestaansrechts aan ontleent.

Veel succes met uw keuze voor een cloud webshop of open source webshop. Wij zijn u graag van dienst met advies, inrichting en management van uw webshop.

 

13571199964_4e9c376f4d_z

 

 

 

 

 

 

 

Credits photo: Jonathan Nalder

Merry Christmas

 

 

 

 

 

 

 

(credit: Kevin Dooley)

Merry Christmas! I hope you enjoy the days in the warmth of family, friends and joy.

 

Virtual currencies are popping up everywhere around us and I can imagine someone is building a white label virtual currency platform for etailers and webshops. In other words: start your own virtual currency!

Of course, these virtual currencies you can use, as an etailer, for increasing converstion rates, gaining loyalty and repeat purchases but after a while your customers want to go somewhere else (to buy something you don’t offer).

And then the following questions comes:

 • do other webshops accept your virtual currency as legal tender?
 • and what is your exchange rate?

So… who plays the rol of BIS (Bank of International Settlements, the central bank of central banks) in the world of many, many virtual currencies?

Interesting to meander about.. What are your thoughts? Please use the hastag #virtbis

ADD_CONTENT_HERE

This is a platform of various talented Individual who hold their hands together for helping their startups and willing to help us as well. People like rock stars scientists, and artists all completely based on their talents.

Our Companies are 360 degree diversified groups providing financial services social platforms, technologies health care and many more.

 

Since the Birth of email there is No Revelatory Change or new feature we have seen till yet. Powerinbox is the  first step of looking towards the vision of  10 years in the future this was told by  PowerInbox founder and CEO Matt Thazhmon however Email Will still have  Reply, Reply All and   Forward but what new you will notice might be a edit button and an app store button next to these buttons . They are working hard to make their Vision A realaity and The power inbox is the firstrong presence towards it.

 

These Application Will allow a end user to run applications inside Gmail hotmail or outlook the startup has raised $1.1 million in a funding round led by atlas ventures which was launches on Tuesday.

Power box will enable user to experience the liveliness of the inbox such as stock notification will come to life with power inbox what more when one when enjoy. A Facebook notification email displays photos, comments and Likes, and allows the user to comment from inside the message. A Twitter follower notification lets you follow back, tweet inside the message and view the person’s recent tweet.

 

The same user can manage Netflix movies Bidding on E bay Auctions Booking of flights and play  games which is not possible now.

One of the practical opportunities for companies that acquire and engage customers through a sales force, is through social media content and participation.  In fact, many corporate marketing departments have found their field sales reps active on sites like Facebook, Twitter, LinkedIn and even YouTube before headquarters has.  Such “rogue” social media activity might be proactive, but can also create issues without adherence to corporate standards and provide conflicting experiences for customers.

 

A salesforce that functions as educators, consultants and in some ways “subject matter experts”, can be a formidable asset for corporate social media efforts towards engagement and customer acquisition. Rather than shutting down individual sales reps blogs and Facebook accounts until corporate gets their social strategy in place, companies should consider how to coordinate and empower sales teams as social media ambassadors of the brand to their individual circles of influence and social networks.

Those same sales people are already maintaining contact with prospects and customers through other communication channels like email, phone, snail mail and newsletters. Why not social networking and media sites?

As business managers decide how to best leverage sales people for social media objectives, here are a few ideas on tactics they may decide to implement:

1. Create a Destination – Whether it’s a blog, tumblr, posterous site, YouTube or even Facebook Fan page, a destination for social participation can serve as the hub for a salesperson’s social media activity. This is where social content is published, aggregated and curated. It’s also where calls to action, offers and invitations to engage on a more business level can be posted. The social hub scan serve as a destination for other publishers and bloggers to link to and appear within search results.

2. Monitor for Leads & Engagement – As more consumer and B2B buyers participate on the social web during the discovery and consideration phases of the buying cycle, sales people can monitor for comments and conversations that indicate engagement opportunities. IBM’s Listen for Leads program has uncovered millions of dollars in sales by monitoring social media sites for keywords that indicate prospects with questions or in the search phase.

Simple tools like search.twitter.com, board reader or a variety of Facebook search enginescan provide access to discussions. Free social search engines like socialmention.com ortopsy can also be used along with Google Alerts. Ideally, a robust social media monitoring tool would be used that includes advanced filtering options.  It takes some refinement of search queries to make this kind of monitoring work, but can be very effective at identifying prospect conversation opportunities at their greatest moment of need.

3. Create, Curate & Repurpose – Most Sales Reps, Account Executives and Business Development people that I know are pretty busy, so efficiency with social media and content is essential. With an understanding of relevant search keywords and social topics that matter to prospective customers, salespeople can create a content plan as a guide.

However, creating new content on a regular basis while maintaining high quality can become a challenge, so it’s important to think about where content can be repurposed.

For example, salespeople might each maintain their own blogs that they publish to once a week. But they might also share portions or customized versions of their blog posts with other industry blogs, online publications and industry newsletters. They could compile blog posts into ebooks or could be used within corporate content marketing materials.

An effective way to become a “go to destination” for information on a particular topic is to aggregate or curate news from different sources on the web to the salesperson’s hub.  Subscribe to other industry news sites, newsletter and setup Google Alerts for topics of interest to collect news. Collect the most interesting and/or themed news of the week and add short comments.  The same curation tactic can be used to create a newsletter. With some practice, the process of scanning headlines and putting together a weekly news roundup can be done in only a few minutes a day, resulting in one beefy blog post per week.

4. Participate – In the course of researching useful industry news to aggregate or to cite in original blog posts, salespeople will undoubtedly find other blogs and online publications that allow commenting. They’ll also find others discussing topics of interest on sites like LinkedIn, Groups & Forums, Twitter, Facebook, Google+ and others. Searching or monitoring for prospects also reveals these kinds of interaction opportunities.

Answering questions, sharing useful resources and asking questions on social media sites like Twitter, Facebook and Google+ helps communicate personal characteristics and thought leadership for the salesperson. Corporate marketing might be able to use their resources with social media monitoring tools to identify social channels, groups or individuals that are most influential and relevant.  Salespeople could also use tools like Klout to find others with influence to engage with.

This can seem like a very time consuming task, but many salespeople who are the most productive with lead generation through social media make a consistent effort to participate on a frequent basis. Setup a recurring reminder in Outlook to spend 15 minutes each morning to ask/answer questions, collect, aggregate and share useful links. Spreading this activity over several days using a consistent amount of time is very productive. Schedule Tweets and Facebook updates during the day in advance using a tool like Hootsuite.

5. Collaborate – Corporate sales and marketing leadership can keep tabs on the most effective uses of social media and networking sites by their sales teams and create best practices for the benefit of all. Continuously improved processes, new social tool evaluations and tactics evolution can improve salesforce social media effectiveness and overall ability to create value and engage prospects.

In the end, it’s about empowerment, not control.

Companies can provide sales teams with templates, process and training plus regular internal networking opportunities to share best practices in order to help salesforce social media efforts succeed.  It’s also important to provide ongoing education so salespeople know what it looks like to be overzealous and forward with their social participation efforts.

As with all social media marketing efforts, mileage varies according to the target audience, industry, resources and sales teams capabilities. There’s no doubt that strategy alone doesn’t sustain long term social media marketing success. Ongoing training and feedback mechanisms are essential to improve skills and identify both productive and non-productive behaviors.

Has your organization had to deal with “rogue sales reps” initiating social media marketing efforts? How did you handle them?  Have you implemented or observed other companies effectively incorporating sales teams social media participation as part of corporate social strategy?